Spolek zajistil historicky největší účast na jednání zastupitelstva v rámci podvodu století 💸

Mike Oganesjan
Mike Oganesjan

Náš spolek odhalil v minulosti podvod století v rámci plynofikace obce Velké Hamry, kdy tento realizovala obec společně se starostou, Ing. Jaroslavem Najmanem. Dnes odhalíme, jak se nám podařilo zajistit historicky největší účast občanů na jednání zastupitelstva.

Cítili jsme potřebu na jednání zastupitelstva, kde měla obec s občany o plynofikaci diskutovat pozvat co nejvíce občanů, které tato problematika zasáhne.

Prostřednictvím článku na webu jsme vyzvali občany, nechť se dostaví ve vlastním zájmu na jednání zastupitelstva.

Následně jsme přibližně 200 občanům, kteří mají trvalý pobyt ve Velkých Hamrech a společnostem, které zde sídlí zaslali prostřednictvím datových schránek pozvánku a žádost, nechť se dostaví na jednání zastupitelstva, kde budou moci sdělit představitelům obce svůj názor na plynofikaci obce.

Náhled dokumentu, který obdrželo 200+ občanů a společností z Velkých Hamrů.

Následně příznivci spolku a občané, kteří cítili totožnou potřebu, jako spolek vylepili v rámci celé obce Velké Hamry reklamní poutače s pozvánkou na zastupitelstvo, kdy totožné sdělení vkládali občanům do poštovních schránek.

V důsledku shora popsaných aktivit spolku a příznivců byla účast občanů na jednání zastupitelstva historicky nejvyšší. Starosta, Ing. Jaroslav Najman se v průběhu jednání zastupitelstva bál předsedy spolku, kdy za tímto účelem měl v průběhu celého jednání zastupitelstva soukromou ochranku a celému jednání přihlížela Policie ČR.

Ing. Jaroslav Najman, starosta obce Velké Hamry za asistence Policie ČR.

Ing. Jaroslav Najman se v průběhu jednání zastupitelstva mohl dopustit několika porušení vládních nařízení, kdy podrobnosti o průběhu jednání zastupitelstva přineseme v některém z dalších článků.

Ing. Jaroslav Najman, starosta Velkých Hamrů nemá zakrytá nos a ústa tak, jak ukládá závazný právní předpis.
VELKÉ HAMRYPLYNOFIKACENAŠE KAUZY

Mike Oganesjan

Mike tvořil přes 4 roky videa na platformu YouTube, která byla zaměřena zejména proti Městské policii. V rámci YouTube často také odhaloval korupční kauzy v této i jiných strukturách.