DOTACE

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní spoluúčasti příjemce (například dotace tvoří určitý procentní podíl z částky vynaložené příjemcem dotace). Dotace se chápe obvykle jako opak daně, ačkoli někdy může být udělena ve formě snížených daní.

Úřad práce nevymáhal přes 100.000 Kč, které mohl 🤑

Úřad práce nevymáhal přes 100.000 Kč, které mohl 🤑

V roce 2015 vylákala organizovaná skupina pachatelů od Úřadu práce ČR svým jednáním částku přesahující 100.000 Kč. Úřad práce ČR se do trestního řízení nepřipojil s nárokem na náhradu škody.Náš spolek se v rámci prověřování organizované skupiny pachatelů dostal k případu Taťány Zimanzlové, která s dalšími účastníky lživě

Mike Oganesjan
Mike Oganesjan
DOTACE