PLYNOFIKACE

Plynofikace je plošné zavádění infrastruktury pro distribuci zemního plynu v aglomeracích. V Česku se tento pojem ujal především v 90. letech, v rámci zlepšování kvality ovzduší se podporoval přechod na ekologičtější způsob topení od hnědého uhlí k zemnímu plynu. Ve městech se plošně budovaly rozvody a přípojky plynového potrubí.

Spolek zajistil historicky největší účast na jednání zastupitelstva v rámci podvodu století 💸

Spolek zajistil historicky největší účast na jednání zastupitelstva v rámci podvodu století 💸

Náš spolek odhalil v minulosti podvod století v rámci plynofikace obce Velké Hamry, kdy tento realizovala obec společně se starostou, Ing. Jaroslavem Najmanem. Dnes odhalíme, jak se nám podařilo zajistit historicky největší účast občanů na jednání zastupitelstva.Cítili jsme potřebu na jednání zastupitelstva, kde měla obec s občany o plynofikaci

Mike Oganesjan
Mike Oganesjan
VELKÉ HAMRY

Starosta komunikuje jako malé dítě 📵

Starosta komunikuje jako malé dítě 📵

Spolek kontaktoval prostřednictvím SMS zpráv za účelem získání vyjádření k plynofikaci obce Velké Hamry starostu, pana Ing. Jaroslava Najmana. Styl komunikace osoby, která je starostou obce připomíná spíše malé dítě, než představitele obce. spolek: Vážený pane starosto, rád bych s Vámi natočil krátký videorozhovor ve věci aktuální řešené situace s

Mike Oganesjan
Mike Oganesjan
VELKÉ HAMRY

Pozvánka na zastupitelstvo obce 🛢️

Pozvánka na zastupitelstvo obce 🛢️

Vážení obyvatelé Velkých Hamrů, kauzu plynofikace stále prověřujeme a činíme v ní nezbytné právní kroky, z tohoto důvodu Vám ve zkratce popíšeme část našich pochybností, kdy obrázek na celou záležitost si můžete udělat sami a to na schůzi zastupitelstva konanou dne 25. 3. 2021 od 17:00 hod. Každý občan

Mike Oganesjan
Mike Oganesjan
VELKÉ HAMRY