Předseda spolku zaparkoval 3 vozidla na Karlův most bez povšimnutí strážníků Městské policie 🚗

Mike Oganesjan
Mike Oganesjan

Dnešní článek nebude o investigativní činnosti tak, jak jste zvyklí a je nám jasné, že náš čin nebude veřejností přijat pozitivně. Na druhou stranu je zřejmé, že situace v ČR je taková, že občané jsou natolik zoufalí, že jsou nuceni k vyvolání veřejného zájmu o danou problematiku činit takovéto kroky.


Důležitá fakta pro pochopení celého příběhu:

  • Vozidla byla na Karlův most umístěna jedno po druhém a celý proces trval déle, než 10 minut.
  • Městská policie hl. m. Prahy vyslala první hlídku strážníků na Karlův most 45 minut po dokončení parkování všech 3 vozidel.
  • Média z počátku psala, že se jedná o protest proti vládě, neboť na vozidle ISUZU byl nápis „SORRYVLADO“. Média nikoho nekontaktovala a vydávala články plné dezinformací. Ve večerních hodinách byl na webu SORRYVLADO.CZ publikován níže uvedený text, kdy média až poté uvedla, že se nejedná o protest proti vládě, ale že slovo VLADO na vozidle znamená „Vláďo“ a že celá kauza byla směřována na Vladislava Husáka.
Zaparkované vozidlo Isuzu na Karlově mostě.-

Téhož dne ve večerních hodinách jsme zveřejnili omluvu občanům a otevřený dopis, který celou situaci občanům objasnil.

Kdo umístil vozidla na KARLŮV MOST a za jakým účelem?

Vážení spoluobčané,
omlouváme se všem slušným lidem za zneužití naší kulturní památky, Karlova mostu. Na most jsme dne 29. 1. 2021 v brzkých ranních hodinách umístili 3 motorová vozidla odkazující na tento web.

Dnes proběhlo celým mediálním světem, že jsme součástí demonstrace proti Vládě ČR, neboť na vozidle byla uvedena adresa webu bez diakritiky. Fascinující je, že nás ze všech médií kontaktovalo pouze jedno menší vydavatelství za účelem poskytnutí rozhovoru a objasnění skutečností.

Dnes se tedy dozvíte, že „SORRYVLADO.CZ“ neznamená, že se omlouváme Vládě ČR, avšak že očekáváme omluvu od Vladislava Husáka, končícího ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Touto cestou jsme chtěli docílit medializace jeho aktuální kauzy, kterou můžete znát z mediálního prostředí. Pana Husáka rovněž můžete znát jako bývalého policejního prezidenta.

plk. Mgr. Vladislav Husák byl od září 2005 do března 2007 pátým policejním prezidentem Policie ČR, kdy rezignoval ze své funkce v souvislosti se šetřením jeho role v kauze „Biolíh“ a únikem utajované informace o ruském agentovi inspekcí Ministerstva vnitra, která údajně měla zkoumat i problematičnost důvěrných vztahů s Jitkou Mitiskovou, bývalou pracovnicí sekretariátu Ministerstva vnitra. Následně pracoval jako zástupce ředitele služby cizinecké policie a z tohoto postu odešel na post ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, kde působil od září 2013 do 1. 2. 2021. Aktuálním policejním prezidentem, genmjr. Mgr. Janem Švejdarem byl zbaven funkce právě z důvodu kauzy, kdy se zúčastnil narozeninové oslavy bývalého poslance, Petra Bendy, která se konala v teplickém hotelu v rozporu s vládními opatřeními proti šíření pandemie COVID-19.

Po medializaci kauzy s oslavou narozenin byl aktuálním policejním prezidentem, genmjr. Mgr. Janem Švejdarem vyzván, nechť opustí dobrovolně řady Policie ČR a příjme osobní odpovědnost. On tak neučinil, kdy následně byl „uklizen“ ze své funkce, avšak zůstal ve služebním poměru a od 1. 2. 2021 byl měl nastoupit na funkci metodika útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, tedy by měl být instruktor.

Nové příslušníky Policie ČR by tedy měl školit takto bezpáteřní „policista“, který sám neoznámil protiprávní jednání (oslavu narozenin) a naopak se jí zúčastnil a doufal, že se tuto skutečnost veřejnost nedozví. Jeho občanskou a především služební povinností bylo bezodkladně zasáhnout nebo informovat místně věcně příslušný orgán. Nejen, že tak neučinil, ale oslavy se naopak aktivně sám zúčastnil a oslavenci šel ještě se svými kolegy poblahopřát, kdy následně ve vládou pro veřejnost zavřeném hotelovém zařízení strávil noc.

Třešničkou na dortu k osobě Vladislava Husáka je skutečnost, že sloužil u pohotovostního pluku SNB, který mimo jiné potlačoval protikomunistické demonstrace a také je známa jeho velmi blízká vazba na advokáta Tomáše Sokola. Další známou kauzou je skutečnost, že Vladislav Husák se pokusil zatajit dopravní nehodu svého řidiče v roce 2003 před tehdejším policejním prezidentem Jiřím Kolářem. V červenci 2006 byl přistižen redaktory MF Dnes při řízení motorového vozidla na rychlostní silnici Karlovy Vary > Praha v rychlosti 190 km/h.

Dle našeho názoru by se mělo na každého občana hledět stejně, ne-li přísněji, pokud se jedná o policistu, kdy je předpokladem, že zná veškeré závazné právní předpisy. Shora popsané jednání v naších očích vzbuzuje dojem, že pokud občan pochybí, je potřeba jej převelet na instruktora.

Pokud jsme tedy dle vyjádření Městské policie hl. m. Prahy porušili dopravní předpisy, očekáváme, že se staneme minimálně instruktory v autoškole.

Naše činnost touto kampaní nekončí, naopak začíná!

Po publikaci výše citovaného textu na webu byla vozidla v rozporu se zákonem odstraněna, ale o tom není dnešní článek. Dnešní článek je smutným obrazem doby plné klientelismu, amorálního chování a dalších hodnot, proti kterým náš spolek bojuje.

ZNÁTE Z MÉDIÍKLIENTELISMUSNAŠE KAUZY

Mike Oganesjan

Mike tvořil přes 4 roky videa na platformu YouTube, která byla zaměřena zejména proti Městské policii. V rámci YouTube často také odhaloval korupční kauzy v této i jiných strukturách.