Aktuálně prověřujeme 🚨

Průměrně na kauze strávíme od prvotního poznatku k dokončení a přípravy k medializaci 4 měsíce. V drtivé většině kauz se nám podaří odhalit poznatky směřující k nutnosti následného předání celé kauzy orgánům činným v trestním řízení.


Jednání Pavla Sněhoty a Technologie Hlavního města Prahy.

Do chvíle, kdy se náš spolek začal zajímat o tuto kauzu byl technickým ředitelem obchodní společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., vlastněné hlavním městem Prahou, která spravuje veřejné osvětlení v hlavním městě Praze, pan Ing. Pavel Sněhota, Ph.D.

Z přehledu veřejných smluv je patrná skutečnost, že i přes tuto pozici vrcholného zaměstnance v městské obchodní společnosti, společnost Sněhota C&C s.r.o., jejímž jediným společníkem a jednatelem je právě pan Ing. Pavel Sněhota, Ph.D., pravidelně soutěží a vyhrává veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce, realizaci a TDI, které souvisí s výstavbou veřejného osvětlení v Praze a které vypisuje Magistrát hl. města Prahy, odbor hospodaření s majetkem.


HC Berani Zlín

Při veřejné zakázce o realizaci tzv. multimediální „kostky“ pro hokejový stadion bylo rozhodováno o vítězi 17-ti letým mladíkem bez vzdělání.


Dotace na cizí kotelnu

Dle našich poznatků se subjekt IVORY Energy, a.s. mohl dopustit několika trestných činů jednáním, kdy v rámci veřejné zakázky subjekt vysoutěžil a zasmluvnil dodávku tepla, avšak předmětná kotelna je vybudována v prostoru pronajatém od obce Roztoky u Křivoklátu. Subjekt následně získal dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu, kdy však nemůže zajistit míru udržitelnosti dotace, neboť nájemní smlouva s obcí je na kratší dobu, než je míra udržitelnosti, kterou v rámci dotačního titulu Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí.


Zimní stadion

V Havlíčkově Brodě byla vysoutěžena a realizována veřejná zakázka i přes skutečnost, že vítěz nabídl mimořádně nízkou nabídkovou cenu oproti ostatním. Následnými dodatky byla cena navýšena o více, než 35% a byl rovněž posunut termín realizace.


Obec Kurdějov

V obci Kurdějov probíhalo výběrové řízení ve věci výstavby kanalizace. Dle našeho odhadu je veřejná zakázka předražena nejméně o 23.000.000 Kč a ještě před vyhlášením vítěze jedna ze soutěžících společností u různých subjektů poptávala subdodávku na realizaci předmětu veřejné zakázky, kterou však v danou dobu neměla vysoutěženou, avšak podivnou náhodou věděla, že bude vítěz.

Velké bohatství lze získat pouze podvodem a korupcí.

- Dalajláma