Fenomén „krácení“ DPH a karuselové podvody společnosti GECO 🚬

Mike Oganesjan
Mike Oganesjan

Náš spolek se zaměřuje nejen na odhalování a medializaci korupčních kauz, ale také o zájem veřejnosti na zajímavých trestních řízeních, které se týkají každého z nás. Fenomén karuselových obchodů a krácení DPH je v naší republice od nepaměti.

Dnešní článek bude věnován nejen největšímu distributorovi a prodejci tabákových a loterijních produktů v ČR, společnosti GECO, a.s., ale také osvětě ohledně spotřební daně a karuselovým podvodům.

Jak fungují karuselové podvody?

Co je to spotřební daň?

Pokud podnikáte v oblasti alkoholu, tabákových výrobků nebo pohonných hmot, je třeba myslet na spotřební daň. V praxi pro běžného občana toto znamená, že při nákupu jednoho z těchto produktů vzniká povinnost na straně daňového subjektu (například prodávajícího GECO, a.s.) k přiznání a úhradě daně.

Víte, že podíl daňového zatížení na Benzínu je 57,47 % a podíl daňového zatížení u Nafty je 48,44 %? V praxi to tedy znamená, že prodávající na této komoditě získává 3-6% zisku.

Vliv tabákových a ropných společností.

Při zamyšlení se nad skutečností, z jakého důvodu do dnešního dne nemá USA zřízenou síť železnic pro rychlovlaky a z jakého důvodu nejsou veřejnosti prezetovány kauzy typu vazebního stíhání a dvou nezávisle na sobě probíhajících trestních řízení fyzických a právnických osob včetně společnosti GECO, a.s. se dostáváme k otázce, zda nemají tabákové a ropné společnosti takový zájem, aby se tato skutečnost „nedostala na povrch“.

Proč tedy GECO?

Společnost GECO, a.s. je učebnicovým příkladem prodejce s malou marží, kdy modus operandi společnosti je tvořen řetězcem společností napojených na fyzické a právnické osoby napojené na GECO, a.s.

Díky našemu videu již víte, jakým způsobem společnosti krátí spotřební daň, případně daň z přidané hodnoty pomocí karuselových fiktivních obchodů. Zajímavostí zmiňovaných trestních řízení je skutečnost, že fyzické a právnické osoby navázané včetně samotné GECO, a.s. fungovali v těchto obchodech na základě důvěry. Nejlepší přítel například „namočil“ do karuselové hry otce tří dětí, v tomto příběhu mu říkejme Adam. Rodina Adama neměla ponětí o jeho „podnikatelské aktivitě“, kdy v celém příběhu je nejsmutnější, že prospěch Adama byl řádově v rozsahu 1.000.000-1.500.000 Kč, avšak aktuálně je obžalován pro podílnictví na krácení daní, poplatků a jiné povinné platby ve výši řádově 25.000.000 Kč, kdy obžaloba hovoří celkově o částce 153.500.000 Kč.

V příštím vydání Vám povíme o mnoho smutnějším příběhu, druhé trestní kauzy, která čítá škodu (újmu) přesahující 175.000.000 Kč.

GECONAŠE KAUZY

Mike Oganesjan

Mike tvořil přes 4 roky videa na platformu YouTube, která byla zaměřena zejména proti Městské policii. V rámci YouTube často také odhaloval korupční kauzy v této i jiných strukturách.