Pozvánka na zastupitelstvo obce 🛢️

Mike Oganesjan
Mike Oganesjan

Vážení obyvatelé Velkých Hamrů, kauzu plynofikace stále prověřujeme a činíme v ní nezbytné právní kroky, z tohoto důvodu Vám ve zkratce popíšeme část našich pochybností, kdy obrázek na celou záležitost si můžete udělat sami a to na schůzi zastupitelstva konanou dne 25. 3. 2021 od 17:00 hod.

Každý občan i nezaujatý čtenář článku by se měl zamyslet a zeptat se starosty Velkých Hamrů, Ing. Jaroslava Najmana:

  1. Zaráží nás skutečnost, že soukromá společnost si zarezervuje kapacitu plynovodu ještě před tím, než město oficiálně vyhlásí výběrové řízení na výběr subjektu, který bude městu dodávat plyn. Jak je možné, že soukromá společnost tyto informace měla?
  2. Z jakého důvodu obec přehlíží skutečnost, že smluvní strana nedodržuje lhůty a vychází z 16-ti energetických posudků, kdy dle dostupné dokumentace je všech 16 posudků falešných? Důkaz zde.
  3. Z jakého důvodu starosta obce hájí zájmy soukromého subjektu a ubezpečuje zastupitele i občany, že je takto situace v pořádku a zadlužuje obec na dalších 15 let?
  4. BONUS: Jak může být starosta Ing. Jaroslav Najman řádný hospodář a čestný starosta, když ani sám na svém pozemku neřeší to, zda má stavby na černo, či legálně. Přesvědčte se sami zde.

Mapa katastru nemovitostí ze kterého je evidentní, že Ing. Jaroslav Najman, starosta obce Velké Hamry má na svém pozemku budovy, které nejsou zkolaudované.

Mapa katastru nemovitostí ze kterého je evidentní, že Ing. Jaroslav Najman, starosta obce Velké Hamry má na svém pozemku budovy, které nejsou zkolaudované.

Prostě občané budou platit více peněz za méně ekologické teplo.

- Ing. Jaroslav Najman
VELKÉ HAMRYPLYNOFIKACENAŠE KAUZY

Mike Oganesjan

Mike tvořil přes 4 roky videa na platformu YouTube, která byla zaměřena zejména proti Městské policii. V rámci YouTube často také odhaloval korupční kauzy v této i jiných strukturách.