Jiří

Jiří

Jiří se zabývá rozkrýváním trestné činnosti úředních osob, hospodářské, majetkové, korupcí, činností justičních orgánů a bezp. sborů, včetně činnosti zprav. služeb, analytickou a metodickou činností.

Insolvenční triky 👨🏻‍⚖️

Insolvenční triky 👨🏻‍⚖️

Insolvenční řízení mnohdy provází různé aféry a často jsou volena jako účelové nástroje k různým cílům. Tento stav proto vedl i k novelizacím insolvenčního zákona.Ve společnosti je však dosud zažitým předpokladem, že konkurs na majetek dlužníka nic pro věřitele nepřinese. Našim seriálem o insolvencích se pokusíme tento stav zvrátit.

Jiří
Jiří
INSOLVENCE