Komerční Banka zaměstnává pravomocně odsouzenou podvodnici 👮🏻‍♀️

Mike Oganesjan
Mike Oganesjan

Spolek odhalil skutečnost, že pravomocně odsouzená Taťána Zimanzlová je zaměstnankyní Komerční Banky a že má plný přístup k citlivým údajům klientů i přes její odsouzení za dotační podvod.

Spolek se v rámci prověřování rozsáhlé trestné činnosti účastnil soudního řízení, u kterého byla obžalována mimo jiné Taťána Zimanzlová, která v rámci hlavního líčení uvedla, že je bankovní poradkyní v Komerční Bance. Vzhledem k závažnosti jejího protiprávního jednání, pro které byla pravomocně odsouzena.

Zajímal nás tedy postoj Komerční Banky k dané problematice.

Zdroj: sociální sítě Taťány Zimanzlové.

Spolek kontaktoval banku prostřednictvím e-mailu a to poprvé dne 3. 6. 2021:

Dobrý den,
obracím se na Vás před zveřejněním článku na našem webu za účelem získání odpovědí.


Ve věci 2T9/2020 vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem uvedla Taťána Zimanzlová (dříve Tylová), nar. 13. 10. 1995 že je zaměstnaná ve Vaší bance.


Na základě této skutečnosti v rámci komplexnosti kauzy a poškozeným zájmům orgánům v České republice, které činností této organizované skupiny přišli ke ztrátě, respektive došlo ke ztrátě veřejných prostředků tuto kauzu monitorujeme a budeme zveřejňovat, kdy bychom rádi zveřejnili i odpovědi na níže uvedené dotazy:

  1. Byl Vám ze strany Krajského soudu v Ústí nad Labem doručen rozsudek, který zasílám v příloze?
  2. Uvedla Taťána Zimanzlová svému zaměstnavateli skutečnost, že byla odsouzena pro trestný čin dotačního podvodu a trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie?
  3. Jak přistupuje Vaše banka k odsouzeným zaměstnancům ve věcech hospodářských trestných činů?
  4. Jaké má Vaše banka nastaveny mechanismy pro potírání legalizace výnosů z trestné činnosti ve vztahu ke klientům, kdy by byl vztah takový, že Váš zaměstnanec (bankéř) záměrně bance neuvádí relevantní skutečnosti o možném protiprávním jednání klientů banky?
  5. Mají zaměstnanci povinnost například dle pracovní smlouvy bezodkladně sdělit zaměstnavateli, že byli pravomocně odsouzeni pro nějaký trestný čin?

Téhož dne odpověděla referentka útvaru péče o zákazníky, že předmětný dotaz byl předán kompetentním pracovníkům k řešení.

Následně spolek dne 16. 6. 2021, tedy 13 dní po prvotním dotazu obdržel odpověď:

Vážený pane Oganesjane,

dovolím si reagovat na Vámi zaslaný e-mail ze dne 3. června 2021, jež mi byl předán k řešení. V první řadě bych chtěla uvést, že podání podobného typu považuje Komerční banka a.s. (dále též „KB“ či „Banka“) za velmi závažné. Proto tomuto případu věnujeme maximální pozornost.

Na první místo svých hodnot staví KB diskrétnost a respektování bankovního tajemství ve všech záležitostech, které se týkají nejen našich klientů. Dovolím si tedy uvést, že stejně jako ctíme bankovní tajemství vůči našim klientům, respektujeme i naše zaměstnance.

Jistě tedy pochopíte, že Vám nemůžeme poskytnout Vámi požadované vyjádření.

Vážený pane Oganesjane, věřím, že naši odpověď přijmete s pochopením.

S pozdravem


Spolek následně dne 1. 7. 2021 vypravil následující doplnění prvotního dotazu:

Dobrý den,

Děkuji za zprávu, naprosto rozumím skutečnostem, které píšete v odpovědi na náš email, na druhou stranu spolek zajímalo zejména to, zda pravomocně odsouzená bankovní úřednice na přepážce může nadále pracovat v každodenním cyklu kontaktu se zákazníky vaší banky a nahlížet do citlivých údajů vašich klientů.

Děkuji.


Následně Komerční Banka dne 2. 7. 2021 odpověděla na naše doplnění dotazu:

Dobrý den, pane Oganesjane,

dovolím se plně odkázat na předchozí odpověď, kdy Vám bohužel nemohu sdělit k Vámi popisované záležitosti žádné informace. Jak již víte ctíme jak bankovní tajemství, tak i diskrétnost vůči našim zaměstnancům.

S ohledem na citlivost Vámi popisovaných skutečností však uvádím, že jsem vše postoupila na příslušné útvary v KB a to v souladu s vnitřními postupy Banky.

Děkuji za pochopení


Spolek tedy dne 7. 7. 2021 odpověděl

Dobrý den,
děkuji,
takto to tedy na webu s článkem zveřejníme jako Vaší citaci.
Děkuji za spolupráci.


Zajímavostí je, že po odeslání našeho e-mailu ze dne 7. 7. 2021 začala Komerční Banka nejspíše „panikařit“. Od vypravení e-mailu do dobu publikace tohoto článku byl náš jednoduchý e-mail s poděkováním přečten 46x a ve dvou případech byl otevřen odkaz z podpisu e-mailu směřující na web spolku.

Snímek obrazovky z doplňku, který sleduje četnost otevření e-mailu a otevření odkazů.-

Fotogalerie Taťány Zimanzlové

Fotogalerie koníčků Taťány Zimanzlové

NAŠE KAUZY

Mike Oganesjan

Mike tvořil přes 4 roky videa na platformu YouTube, která byla zaměřena zejména proti Městské policii. V rámci YouTube často také odhaloval korupční kauzy v této i jiných strukturách.