Úřad práce nevymáhal přes 100.000 Kč, které mohl 🤑

Mike Oganesjan
Mike Oganesjan

V roce 2015 vylákala organizovaná skupina pachatelů od Úřadu práce ČR svým jednáním částku přesahující 100.000 Kč. Úřad práce ČR se do trestního řízení nepřipojil s nárokem na náhradu škody.

Náš spolek se v rámci prověřování organizované skupiny pachatelů dostal k případu Taťány Zimanzlové, která s dalšími účastníky lživě deklarovala své zaměstnání a za své jednání byla v rámci trestního řízení pro přečinu dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie pravomocně odsouzena.

Jednáním organizované skupiny vznikla Úřadu práce ČR škoda ve výši 122 268 Kč, z toho vůči Evropskému sociálnímu fondu škoda ve výši 100 724 Kč.

Zdroj: sociální sítě Taťány Zimanzlové.

Úřad práce již v přípravném řízení vedeném Policií ČR doložil veškeré relevantní podklady, které Taťána Zimanzlová v organizované skupině dodávala Úřadu práce ČR, kdy neexistuje žádný důvod k tomu, aby se Úřad práce ČR v rámci trestního řízení nepřipojil s nárokem na náhradu škody.

Pasáž rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem který pojednává o Úřadu práce ČR, který se nepřipojil k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody vůči Taťáně Zimanzlové.

Z přiloženého rozsudku je zřejmé , že v bodě 38) strany 11 soud popisuje sdělení Úřadu práce ČR, které je založeno v trestním spise na čísle listu 70 - 72 se sdělením, že Úřad práce ČR se nepřipojil k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody.

Úřadu práce ČR však stačilo, aby se do trestního řízení připojil s nárokem na náhradu škody, kterou již tak pro potřeby trestního řízení vyčíslil. Aktuálně bude muset Úřad práce ČR vymáhat předmětné finanční prostředky po Taťáně Zimanzlové běžnou soudní cestou, což je nákladnější a časově náročnější, než zaslání písemnosti ve věci připojení poškozeného do trestního řízení.

Fotogalerie Taťány Zimanzlové

Fotogalerie koníčků Taťány Zimanzlové

DOTACENAŠE KAUZY

Mike Oganesjan

Mike tvořil přes 4 roky videa na platformu YouTube, která byla zaměřena zejména proti Městské policii. V rámci YouTube často také odhaloval korupční kauzy v této i jiných strukturách.