České Budějovice si pronajaly elektrické skútry přes zimu za 60 tisíc. K tomu budou dělat PR společnosti E.ON 🛵

Jan Havlíček
Jan Havlíček

České Budějovice se rozhodly pronajmout si dva elektrické skútry pro městskou policii. Na tom by nebylo nic divného, pokud by však nebyly pronajaty na zimu, kdy používat prakticky nejdou, pronájem by nestál 60 tisíc bez DPH, České Budějovice se nezavázaly společnost E.ON propagovat a v celé věci nebyli angažováni otec a syn Ryndové, jeden pracující pro E.ON, druhý pracující pro Městskou policii České Budějovice.

Strážník z Českých Budějovic na elektrickém skůtru.

Právě ten pak propagoval elektrické skútry při výkonu své práce strážníka, v průběhu pracovní doby, pro potřeby energetické společnosti.
Do registru smluv, uzavíraných orgány veřejné moci, byla založena smlouva uzavřená mezi Českými Budějovicemi a energetickou společností E.ON Česká republika, uzavřená dne 7. 7. 2016. Jejich předmětem je nájem dvou elektrických skútrů a marketingová spolupráce mezi těmito dvěma subjekty. Zjednodušeně řečeno smlouva stanoví, že město České Budějovice si pronajme dva elektrické skútry, a to i pro měsíce listopad a prosinec, kdy již všichni vášniví a zkušení motorkáři mají registrační značky svých dvoukolových miláčků odevzdané v depositu, protože vědí, že zdejší klimatické podmínky neumožňují jejich užívání. Přílohou smlouvy je předávací protokol, dle kterého město České Budějovice převzalo oba skútry dne 8. 7. 2016. Poněkud překvapující je, že tento protokol byl však podepsán až o dva týdny později, dne 22. 7. 2016. Divné? Možná, ale v kontextu ostatních okolností nepřekvapí.

České Budějovice anonymizovaly, byť jen iniciály pověřených zaměstnanců, kteří podepisovali smlouvu za E.ON, není tak zjistitelné, kdo za společnost jednal. Není však bez zajímavosti, že za společnost E.ON běžně vystupuje právě Jaroslav Rynda. Statutární město České Budějovice se pak zavázalo poskytnout společnosti E.ON „reklamní plnění“, spočívající v prezentaci a zviditelnění obchodní značky E.ON na českém trhu, provádět reklamu a PR dle svých nejlepších schopností a znalostí s cílem prezentace, propagace a zviditelnění obchodní značky E.ON.


Takovou propagaci pak vykonával právě Jaroslav Rynda. Za příklad lze zmínit článek „Zkusil jsem si, jaké to je být elektropolicistou“, zveřejněný na stránkách energetické společnosti, kde Jaroslav Rynda umožňuje zaměstnanci společnosti E.ON účastnit se hlídky obecní policie, přičemž vysvětluje, jak jsou elektroskútry skvělé, zajímavé, a jak dlouho vydrží. Přitom ochotně pózuje pro fotografy energetické společnosti.

Za pozornost stojí i „objednávka“, kterou se uzavírá „smlouva o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci“ ze dne 16. 1. 2017, uzavřená právě mezi Českými Budějovicemi a společností E.ON Česká republika. Jakkoli je pozoruhodná samotná koncepce dokumentu, neboť právo rozlišuje mezi objednávkou a smlouvou, přičemž jen stěží si lze objednávat marketingovou spolupráci, obsah je ještě zajímavější. Město České Budějovice se v této smlouvě deklaruje jako „společnost zabývající se všeobecnými činnostmi veřejné správy“.

Strážníci z Českých Budějovic na elektrických skůtrech.

Takovéto smlouvy, kde by se statutární město deklarovalo jako společnost zabývající se činnostmi veřejné správy (města přitom nejsou v právu společnostmi, ale veřejnoprávními korporacemi), kde by město „půjčovalo“ své strážníky soukromoprávním subjektům k tomu, aby pořizovali reportáže, jejichž cílem je propagace produktů, či kdy by se město zavazovalo dle svých nejlepších schopností propagovat obchodní značku, jistě nejsou standardní. Jistě také není standardní to, že si město zapůjčí elektrické skútry pro období, kdy na nich ani nelze jezdit. Celou kauzou se na obou stranách této smlouvy přitom proplétá právě jméno Rynda. Jednou Jaroslav Rynda jako zaměstnanec energetické společnosti, podruhé Jaroslav Rynda jako zaměstnanec města České Budějovice. Každý, nechť si o okolnostech vzniku takto podivných smluv učiní obrázek sám.

KLIENTELISMUSNAŠE KAUZYČESKÉ BUDĚJOVICE

Jan Havlíček

Honza se zaměřuje zejména na kauzy v Jihočeském a Pardubickém kraji.