Kategorie 🦋

NAŠE KAUZY

Kauzy, které náš spolek odhalil, či obdržel prostřednictvím oznámení, které následně zpracoval a zveřejnil.

13 Posts

KLIENTELISMUS

Klientelismus je neoficiální, zákulisní systém dohod ve společnosti, jehož charakteristickým znakem je ochrana, jinak zvaná též protekce, vybraných členů celku, případně poškozování zájmů subjektů, kteří se na klientelistických vazbách nepodílejí. Kořenem klientelismu je skutečnost, že účastníci klientelistických ujednání bez této formy spolupráce nejsou schopni dosáhnout na zvýhodnění, typicky majetkové nebo společenské, které jim skrze klientelismus dostupné je.

4 Posts

VELKÉ HAMRY

Velké Hamry jsou malé město nacházející se na severu Čech na jihovýchodním okraji Jizerských hor po obou stranách údolí řeky Kamenice, která jím protéká. Administrativně patří do okresu Jablonec nad Nisou a do Libereckého kraje. Je zde evidováno 653 adres a žije zde přibližně 2 700 obyvatel.

3 Posts

PLYNOFIKACE

Plynofikace je plošné zavádění infrastruktury pro distribuci zemního plynu v aglomeracích. V Česku se tento pojem ujal především v 90. letech, v rámci zlepšování kvality ovzduší se podporoval přechod na ekologičtější způsob topení od hnědého uhlí k zemnímu plynu. Ve městech se plošně budovaly rozvody a přípojky plynového potrubí.

3 Posts

CHOD SPOLKU

V této kategorii zveřejňujeme novinky ohledně chodu spolku, technických změn na webu a další skutečnosti, které nesouvisí a žádnou z prověřovaných kauz.

2 Posts

ČESKÉ BUDĚJOVICE

České Budějovice jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. Leží v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltava a Malše a žije v nich přibližně 94 tisíc obyvatel, v aglomeraci pak kolem 170 tisíc obyvatel.

2 Posts

GECO

GECO CZ, a.s. je česká společnost provozující síť maloobchodních prodejen GECO tabák-tisk a velkoobchod tabákovými výrobky. Patří mezi největší české firmy podle tržeb.

2 Posts

DOTACE

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní spoluúčasti příjemce (například dotace tvoří určitý procentní podíl z částky vynaložené příjemcem dotace). Dotace se chápe obvykle jako opak daně, ačkoli někdy může být udělena ve formě snížených daní.

1 Post

INSOLVENCE

Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Dlužník se do platební insolvence může dostat např. vyhlášením konkurzu nad firmou, vyrovnáním dlužníka s věřitelem atd.

1 Post

ZNÁTE Z MÉDIÍ

Kauzy, které nejspíše znáte z médií a netušíte, že za nimi náš spolek stojí.

1 Post